နဂါးခေါင်းဂျိတ်ပါလက်ကောက်

တန်ဖိုး ၈ သိန်းဝန်းကျင်မှ ၁၂ သိန်း ၅ သောင်းကျပ်ဝန်းကျင်

Compare